Kiertotalouskeskuksesta on kasvamassa kansallinen menestystarina

Julkaistu: 19.11.2018

Meri-Lappiin on kuluvan vuoden aikana rakentunut kansallisesti merkittävä osaamiskeskus, joka on saavuttanut myös kansainvälistä arvostusta ja huomiota. Digipoliksen, Kemin kaupungin, Lapin ammattikorkeakoulun ja Sitran yhteistyönä syntynyt Kiertotalouskeskus on noussut edelläkävijän rooliin teollisen kiertotalouden toimintamallien kehittäjänä koko Suomessa.
”Kemissä toimiva Kiertotalouskeskus on ensimmäisen toimintavuotensa aikana päässyt hyvään vauhtiin niin kansallisen ekoteollisuuspuistoverkoston kehitystyössä kuin myös yrityshankkeiden mahdollistajan roolissa. Kiinteässä symbioosissa Sitran, Lapin ammattikorkeakoulun ja laajan teollisuusyritysverkoston kanssa toimiva Kiertotalouskeskus on jo mahdollistanut saumattomalla yhteistyöllä ensimmäiset menestystarinansa, joista osa julkistetaan lähitulevaisuudessa”, kertoo Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen.
Valtakunnallisesti erityisen merkittävä on meneillään oleva kartoitusprosessi, joka keskittyy teollisen kiertotalouden kehittämisen tiellä olevien lainsäädännöllisten haasteiden tunnistamiseen. Euroopan Unionin tasolle yltävää kartoitusta on viety eteenpäin suomalaisen suurteollisuuden kanssa.
”Tulevaisuuden mahdollisuuksina on avautunut kansallisen ydintehtävän eli ekoteollisuuspuistojen kehitystyön lisäksi mm. kansainvälisen kiertotalouden pelinrakentajan rooli. Tulevia kehitysresursseja tuleekin saada vahvistuttua mm. EU:n Horizon 2020 -rahoituksella, johon pyrimme valmistelemaan laajemman hankekokonaisuuden", kertoo kaupunginjohtaja Nissinen.


”Kansainvälisen kehityksen kärjessä”


World Circular Economy Forum 2018 esitteli maailman parhaat kiertotalousinnovaatiot ja yhdisti kansainväliset päättäjät, yritykset ja asiantuntijat lokakuussa Jokohamassa, Japanissa. Mukana olivat myös Kiertotalouskeskuksen ydintoimijoista Digipolis ja Lapin AMK.
”Paikalla oli noin 1300 asiantuntijaa noin 80 eri maasta. Näkemäni pohjalta voin todeta, että olemme kansainvälisestikin kehityksen kärjessä. Olemme konkretisoineet konseptimme erittäin pitkälle kansainvälisesti arvioituna”, arvioi Kiertotalouskeskuksen vetäjä Kari Poikela.
WCEF edistää kansainvälistä yhteistyötä yritysten, päättäjien sekä asiantuntijoiden välillä sekä vauhdittaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista kiertotalouden keinoin. Maailman talousfoorumissa tammikuussa 2018 Sitra valittiin maailman johtavaksi julkisen sektorin kiertotaloustoimijaksi, ja WCEF:n avulla Suomella voi olla huomattava rooli globaalien haasteiden ratkaisijana.
”Foorumin sanoman voi pelkistää siten, että kiertotalous nähdään maailman taloudellisesti kestävän kasvun moottorina, jossa kasvu ja hyvinvointi irtikytketään luonnonvarojen kasvavasta käytöstä. Tässä kehityksessä Suomi voi olla merkittävä tekijä”, toteaa Poikela.


Uutiset


Kiertotalous ekoteollisuuspuistoissa -kehittämistyöpaja Sitran toimitiloissa Helsingissä 12.3.2019

Sitra ja Kemin Digipoliksessa toimiva Kiertotalouskeskus toteuttavat ekoteollisuuspuistojen työpajakierroksen. Kierroksella kootaan kokemuksia ja hyviä käytäntöjä Suomen ekoteollisuuspuistoista ja valmistellaan toimintamalli Suomen ekoteollisuuspuistojen toiminnan kehittämiseksi.

Kiertotalouden suomalaiset avainosaajat kokoontuivat Kemissä

”Kestävän kehityksen maailmassa mitään ei ole varaa heittää hukkaan. Tämän seutukunnan ja sen teollisuuden näyttämä tie on se, mitä maailman pitää kulkea”.

Suuri mahdollisuus pk-sektorille

Kiertotalouden mahdollisuudet herättävät keskustelua Meri-Lapissa

Pieni kaupunki maailmaa muuttamassa

Suomen Lapissa, Perämeren pohjukassa toimivan kiertotalouskeskuksen väki ei aio jäädä pieniin kuvioihin.

Kiertotalouskeskuksesta on kasvamassa kansallinen menestystarina

Meri-Lappiin on kuluvan vuoden aikana rakentunut kansallisesti merkittävä osaamiskeskus, joka on saavuttanut myös kansainvälistä arvostusta ja huomiota.