Kiertotalouskeskuksesta on kasvamassa kansallinen menestystarina

Julkaistu: 19.11.2018

Meri-Lappiin on kuluvan vuoden aikana rakentunut kansallisesti merkittävä osaamiskeskus, joka on saavuttanut myös kansainvälistä arvostusta ja huomiota. Digipoliksen, Kemin kaupungin, Lapin ammattikorkeakoulun ja Sitran yhteistyönä syntynyt Kiertotalouskeskus on noussut edelläkävijän rooliin teollisen kiertotalouden toimintamallien kehittäjänä koko Suomessa.
”Kemissä toimiva Kiertotalouskeskus on ensimmäisen toimintavuotensa aikana päässyt hyvään vauhtiin niin kansallisen ekoteollisuuspuistoverkoston kehitystyössä kuin myös yrityshankkeiden mahdollistajan roolissa. Kiinteässä symbioosissa Sitran, Lapin ammattikorkeakoulun ja laajan teollisuusyritysverkoston kanssa toimiva Kiertotalouskeskus on jo mahdollistanut saumattomalla yhteistyöllä ensimmäiset menestystarinansa, joista osa julkistetaan lähitulevaisuudessa”, kertoo Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen.
Valtakunnallisesti erityisen merkittävä on meneillään oleva kartoitusprosessi, joka keskittyy teollisen kiertotalouden kehittämisen tiellä olevien lainsäädännöllisten haasteiden tunnistamiseen. Euroopan Unionin tasolle yltävää kartoitusta on viety eteenpäin suomalaisen suurteollisuuden kanssa.
”Tulevaisuuden mahdollisuuksina on avautunut kansallisen ydintehtävän eli ekoteollisuuspuistojen kehitystyön lisäksi mm. kansainvälisen kiertotalouden pelinrakentajan rooli. Tulevia kehitysresursseja tuleekin saada vahvistuttua mm. EU:n Horizon 2020 -rahoituksella, johon pyrimme valmistelemaan laajemman hankekokonaisuuden", kertoo kaupunginjohtaja Nissinen.


”Kansainvälisen kehityksen kärjessä”


World Circular Economy Forum 2018 esitteli maailman parhaat kiertotalousinnovaatiot ja yhdisti kansainväliset päättäjät, yritykset ja asiantuntijat lokakuussa Jokohamassa, Japanissa. Mukana olivat myös Kiertotalouskeskuksen ydintoimijoista Digipolis ja Lapin AMK.
”Paikalla oli noin 1300 asiantuntijaa noin 80 eri maasta. Näkemäni pohjalta voin todeta, että olemme kansainvälisestikin kehityksen kärjessä. Olemme konkretisoineet konseptimme erittäin pitkälle kansainvälisesti arvioituna”, arvioi Kiertotalouskeskuksen vetäjä Kari Poikela.
WCEF edistää kansainvälistä yhteistyötä yritysten, päättäjien sekä asiantuntijoiden välillä sekä vauhdittaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista kiertotalouden keinoin. Maailman talousfoorumissa tammikuussa 2018 Sitra valittiin maailman johtavaksi julkisen sektorin kiertotaloustoimijaksi, ja WCEF:n avulla Suomella voi olla huomattava rooli globaalien haasteiden ratkaisijana.
”Foorumin sanoman voi pelkistää siten, että kiertotalous nähdään maailman taloudellisesti kestävän kasvun moottorina, jossa kasvu ja hyvinvointi irtikytketään luonnonvarojen kasvavasta käytöstä. Tässä kehityksessä Suomi voi olla merkittävä tekijä”, toteaa Poikela.


Uutiset


Metsä Group käynnistää yhteensä noin 2 miljardin euron investointien hankesuunnittelun

Metsä Groupin strategisiin tavoitteisiin kuuluvat suomalaisen metsän arvon lisääminen, kannattava kasvu yhdessä asiakkaiden kanssa, fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen, uusiutuvan energian tuotannon määrän kasvu ja hiilen lisääntyvä sitominen pitkäikäisiin puutuotteisiin.

Panostukset kiertotalouteen toivat torniolaisyritys Tapojärvelle suurhankkeen Italiasta - “Tapojärveläisiä liikkuu Ternissä jo aikalailla”

Teollisuusprosesseihin sekä materiaalien käsittelyyn erikoistunut kaivosalan palveluyritys Tapojärvi aloittaa yhtiön tähän asti suurimman kansainvälistymishankkeen Italian Ternissä.

Kiertotalouden tiekartan jatko-osa tarjoaa hyvinvoinnin rahoitukselle uuden perustan

Suomen kiertotalouden kansallisen tiekartan päivitys tarjoaa mahdollisuuden suomalaisille toimijoille kestävän talouden peliin, takaamaan niin hyvää elämää, ympäristön puhtautta kuin kilpailukykyäkin.

Yhteistyö kiinalaisten kiertotalousammattilaisten kanssa syveni vierailun aikana

Kiinalainen valtiojohtoinen China Association of Circular Economy (CACE) ja Kemin Digipolis Oy sopivat vuosi sitten kiertotalouden kehittämisyhteistyöstä.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen: ”Kemi-Tornion toimintamalli tulee jatkossa laajentumaan myös muille alueille Suomessa”

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen oli erittäin tyytyväinen Kemin juhlavuodelleen valitsemasta sloganista ”The Arctic Biocapital”, joka on olennainen osa tiistaina 150 vuotta täyttäneen kaupungin julkista kuvaa.

Kiertotalous ekoteollisuuspuistoissa -kehittämistyöpaja Sitran toimitiloissa Helsingissä 12.3.2019

Sitra ja Kemin Digipoliksessa toimiva Kiertotalouskeskus toteuttavat ekoteollisuuspuistojen työpajakierroksen. Kierroksella kootaan kokemuksia ja hyviä käytäntöjä Suomen ekoteollisuuspuistoista ja valmistellaan toimintamalli Suomen ekoteollisuuspuistojen toiminnan kehittämiseksi.