Suuri mahdollisuus pk-sektorille

Julkaistu: 12.12.2018

Suuri mahdollisuus pk-sektorille

”Alueellamme syntyy vuodessa noin kaksi miljoonaa tonnia teollisuuden sivuvirtoja. Se tarkoittaa päivässä noin 130 rekkalastillista. Tämä on suuri mahdollisuus pk-sektorille kumppanuuksien hakemiseen suurteollisuuden kanssa”, totesi Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen puheenvuorossaan, joka avasi ”Suurteollisuuden mahdollisuudet elinkeinoelämälle Meri-Lapin alueella” -tapahtuman.
Kyseessä oli Kemin kaupungin, Tornion kaupungin ja Lapin ELY-keskuksen järjestämä työpaja Meri-Lapin alueen suurteollisuustoimijoiden, pk-yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden välisen vuoropuhelun lisäämiseksi sekä eri toimijoiden palvelutarpeiden tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi.
Suuren suosion vuoksi tilaisuus jouduttiin siirtämään Digipoliksesta Kemin kulttuurikeskuksen suureen auditorioon. Koko päivän kestäneeseen tapahtumaan otti osaa lähes sata alueen vaikuttajaa.
Tilaisuudessa kuultiin suurteollisuuden näkemyksiä ajankohtaisista mahdollisuuksista sekä niihin liittyvistä hankintakäytännöistä. Konkreettisina esimerkkeinä kuultiin Outokummun toimintapa hankintakäytännöissä sekä Metsä Groupin Äänekosken biojalostamohankkeen toteutustapa yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Erityistä kiinnostusta herätti Metsä Groupin Polar King biotuotetehdashankkeen tilannekatsaus.
Alustuspuheenvuorojen jälkeen jakauduttiin syventävään keskusteluun neljän eri teeman ympärille. Yksi näistä oli bio- ja kiertotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet.


Uutiset


Suuri mahdollisuus pk-sektorille

Kiertotalouden mahdollisuudet herättävät keskustelua Meri-Lapissa

Pieni kaupunki maailmaa muuttamassa

Suomen Lapissa, Perämeren pohjukassa toimivan kiertotalouskeskuksen väki ei aio jäädä pieniin kuvioihin.

Kiertotalouskeskuksesta on kasvamassa kansallinen menestystarina

Meri-Lappiin on kuluvan vuoden aikana rakentunut kansallisesti merkittävä osaamiskeskus, joka on saavuttanut myös kansainvälistä arvostusta ja huomiota.

Tiede-, teknologia- ja innovaatioyhteistyötä Kiinan ja Euroopan välillä rakennettiin Kemissä

Suomessa järjestettävä The 10th FCPAE Europe Forum & The 4th ASEM Cooperation Forum kokoaa yhteen yrittäjät, virkamiehet, ammattilaiset ja osaajat Kiinasta sekä muista Aasian maista ja Euroopasta.

Ekoteollisuuspuistojen verkoston kolmas työpaja Forssassa

Viime viikon torstaina Forssan Kehräämöllä kokoontui koko joukko teollisen kiertotalouden valtakunnallisia osaajia ekoteollisuuspuistojen verkoston kolmannen työpajan merkeissä.